Rødovre og Den Kolde Krig

Rødovre og Den Kolde Krig

Den Kolde Krig
Den Kolde Krig er betegnelsen for den globale konflikt mellem Øst og Vest. Den varede fra afslutningen af 2. verdenskrig til omkring 1990. Den Kolde Krig var kendetegnet ved, at verden var delt i to blokke under ledelse af hver sin supermagt; Østblokken med Sovjetunionen i spidsen og Vestblokken med USA i spidsen.

Konflikten blev kendt som Den Kolde Krig, fordi den aldrig udviklede sig en ”rigtig” varm krig direkte mellem supermagterne. I al fald ikke i Europa. Det var der imidlertid ingen, der kunne vide, før Den Kolde Krig sluttede og flere gange var det meget tæt på, at 3. verdenskrig brød ud

Den Kolde Krig kan – især for yngre, der ikke har oplevet perioden virke abstrakt og som noget, der foregik på langt væk fra Danmark på fx Cuba. Det gjorde den også, men Den Kolde Krig foregik imidlertid også lige her

København
Danmark var som medlem af Vestblokken og NATO-alliancen en part i konflikten og meget tæt på frontlinjen: Fjendtlige fly ville kunne angribe København fra baser, der lå mindre end et kvarters flyvetid væk i Polen og det nordlige Østtyskland.

Hvis Den Kolde Krig var blevet varm og København var blevet angrebet, havde det selvfølgelig også fået betydning i Rødovre.

Rødovre
Det moderne Rødovre opstod under Den Kolde Krig. Fra 1945 til 1965 blev Rødovre Kommunes indbyggertal tredoblet fra 15.000 til 45.000. Langt det meste af det Rødovre, man kan se i dag, er bygget under Den Kolde Krig. Det kan være svært at se, men hvis man ved, hvad man skal kigge efter, kan man stadig se sporene rundt omkring

Fysiske spor
Det mest synlige spor efter den kolde krig i Rødovre er den 1300 kvm store Ejbybunker, hvis 60 meter høje radiomast kan ses på lang afstand.

Men der er mange flere. Under Arne Jakobsens smukke bibliotek blev der bygget en bunker som kommandocentral til civilforsvarets og det kommunale beredskabs ledelse. I Rødovres tættest bebyggede dele ligger betondækningsgrave, hvor trafikanterne skulle søge dækning under et luftangreb, stadig mellem boligblokkene. I kældrene under byens skoler, de større arbejdspladser og boligblokkene blev der bygget sikringsrum, der kunne indrettes som beskyttelsesrum, hvis krigen kom nærmere.

Borgerne i Rødovre
For nogle Rødovre-borgere og andre danskere var Den Kolde Krig sikkert kun noget, der spøgte i baghovedet, når de internationale kriser spidsede til og kom i radio eller TV. For andre var det noget, man skulle forholde sig mere aktivt til:

  • som soldat i Ejbybunkeren eller i andre dele af forsvaret
  • som ansat i kommunen med særlige opgaver i beredskabet
  • som frivillig i Hjemmeværnet eller Civilforsvaret,
  • eller som et bekymret medlem af de lokale fredsgrupper, der spirede frem i de perioder, hvor Den Kolde Krig var allerkoldest, og risikoen for en altødelæggende 3. verdenskrig synes allertættest på.
Den Kolde Krig