Beskyttelsesrum

Beskyttelsesrum

Et beskyttelsesrum er et særligt forstærket rum, hvor folk kan søge dækning under et luftangreb. Under Den Kolde Krig fandtes der flere forskellige typer af beskyttelsesrum i Rødovre.

Dækningsgrave

De ældste typer af beskyttelsesrum var de betondækningsgrave, der var blevet bygget i de sidste år af anden verdenskrig. De karakteristiske kuppeformede dækningsgrave blev anlagt langs vejene i de større byer og var beregnet til, at forbipasserende trafikanter kunne søge tilflugt under et angreb.

Dækningsgravene blev bygget som tilflugtsrum til dem, der ikke var i nærheden af deres hjem eller arbejdsplads, når en luftalarm lød. De er bl.a. bygget ved trafikkerede veje.

I Rødovre blev der bygget dækningsgrave i Hendriksholmkvarteret omkring Damhustorvet, der var den tættest bebyggede del af Rødovre i 1940’erne.

Efter 2. Verdenskrig var man egentlig begyndt at fjerne dækningsgravene igen. Da det ret hurtigt blev klart, at Den Kolde Krig var en realitet og at faren for krig ikke var drevet over, blev arbejdet med at fjerne dem indstillet. Under Korea-krigen i begyndelse af 1950’erne, hvor spændingen mellem blokkene steg yderligere, blev der bygget endnu en runde dækningsgrave. I Rødovre blev der bl.a. bygget dækningsgrave langs med Rødovrevej.

I midten af 1960'erne blev dækningsgravene moderniseret. De fik ståldøre i stedet for de originale trædøre og et ventilationssystem, så man kunne få frisk luft og skabe et overtryk inde i kuplen.

Overtrykket ville hjælpe med at holde kemiske kampstoffer og radioaktivt nedfald efter et angreb med atomvåben ude af dækningsgraven.

I alt blev der bygget 18 dækningsgrave i Rødovre med plads til 50 personer i hver, dvs. i alt 900 personer i alt. Enkelte af dem er blevet fjernet efter Den Kolde Krig, men de fleste af dem kan stadig ses. Nogle af dem er dog godt skjult af beplantning.

Sikringsrum
I kælderen under Nyager skole var der indrettet sikringsrum med nødudgange og på gangen i midten var der planlagt, hvor nødklosetter(toiletter) skulle opstilles.

Et sikringsrum er et særligt konstrueret kælderrum, som med kort varsel skulle kunne gøres klart med bl.a. sandsække og stålpladser foran vinduerne og anvendes som beskyttelsesrum. Der var også særlige krav til ventilationsanlæg, adgangsforhold og flugtveje, så folk kunne komme både ind og ud igen, hvis bygningen ovenover blev ramt. Der skulle også afsættes plads til opstilling af nødklosetter, så der var et for hver 25 personer, der var plads til.

I 1950 blev det indført ved lov, at der skulle være sikringsrum i alle nye offentlige bygninger over en vis størrelse. Loven gjaldt også nye private og almennyttige boligbyggerier, hvis de havde flere end to private hustande, og erhvervsbygninger, hvis der var flere end 25 ansatte.

Rigtig mange bygninger i Rødovre er opført under den kolde krig og der er sikringsrum i mange af dem. I 1985 fandtes der sikringsrumspladser til omkring 50.000 personer

Kortet har vi kun markeret de steder, hvor der var plads til flest personer, som fx skolerne, biblioteket og Rødovre Centrum. Hvis vi skulle markere samtlige sikringsrum, ville kortet blive meget svært at overskue. Men du kan se på listen over sikringsrum fra 1997 hvor det nærmeste findes.

Den Kolde Krig