Superhelte og Monstre

Superhelte og Monstre

Superhelte og monstre er et tværfagligt værkstedsforløb om superhelte og monstre i billedkunsten under og efter Den Kolde Krig. Forløbet varer to lektioner og foregår på Heerup Museum.

Forløbet bookes direkte hos Heerup Museum her:

Superhelte og Monstre

 

SUPERHELTE VS. MONSTRE

Tegneserieworkshop à 2 timer

Målgruppe: 6.-9. kl.
Den kolde krig splittede verden op i øst og vest, og frygten for en altødelæggende atomkrig lå alle på sinde. Samtidig var nye teknologiske bedrifter med til at skabe stor fremtidsoptimisme og fascination. I Heerups værker følges livets lyse og mørke sider trofast ad, og vi inviteres ind i et sammensat men fascinerende billedunivers, hvor velkendte symboler sammenstilles med nye tidstypiske motiver som for eksempel kampfly, satellitter og astronauter. 

Værkstedsforløbet “Superhelte vs. monstre” starter med en dialogbaseret omvisning i udstillingen “Atomblomster – Heerup og den kolde krig”, hvor klassen stifter bekendtskab med udvalgte Heerup-værker samt kulturhistoriske genstande fra efterkrigstiden. Sammen undersøger vi, hvordan tidens splittelse mellem frygt og optimisme kommer til udtryk hos Henry Heerup, men også i tidens amerikanske tegneserier hvor kampen mellem det gode og det onde ofte er i fokus.

Vi snakker om det at skabe en stærk visuel fortælling ud fra symboler, farver og former, og vi går i dybden med det enorme følelsesregister, som Heerup folder ud i sine værker særligt ved at bruge alter egoer og fantasi som virkemiddel. Én af hans store helte var H. C. Andersen, hvis eventyrlige fortællinger også rummede både det tragiske og det rørende. Heerup valgte selv en personlig og stiliseret tilgang til kunsten, hvor fantasiens elementer kunne belyse menneskelivet i den gode fortælling.

Med afsæt i vores billedsamtale om alter egoer og superkræfter fortsætter klassens besøg i det kreative værksted, hvor de skal skabe en billedfortælling med elementer af både hverdag og eventyr. Vores hverdag er i dag i stigende grad præget af billeder, og netop tegneserien som genre kan med sin karakteristiske udtryks- og fortælleform kombinere billeder og tekst på personlig vis samt kommunikere bevidst med afsæt i roller, følelser og fantasi. Hver elev får udleveret et A3 ark med fortrykte felter, som de skal fylde ud med en nutidig hverdagsfortælling med deres egen superhelt: Hvordan håndterer en superhelt f.eks. kærestesorger, vasketøj, lektier og irriterende forældre? Vi har alle brug for helte, men hvordan ser en helt ud i dag? Med afsæt i Heerups og superheltenes univers skaber vi fortællinger om, hvordan det er at leve i en tid med både frygt og optimisme.

Værkstedsforløbet lever op til følgende færdigheds- og vidensmål inden for billedfremstilling og billedanalyse:
Eleven har viden om iagttagelses- og tegnemetode, Eleven kan tilføre tegninger stemning med lys og skygge, Eleven har viden om tegneteknikker til at udtrykke lys, skygge og dybde i billeder, Eleven har viden om farvelære, Eleven har viden om stilarter og formsprog, Eleven kan genrebestemme billeder, Eleven har viden om billedkulturens billedgenrer, Eleven kan analysere farvers virkning i billeder, Eleven har viden om farvers betydning i en kulturel kontekst, Eleven kan analysere synsvinklers betydning i billeder, Eleven har viden om fugle-, frø- og normalperspektiv

Den Kolde Krig